TERMO TEKNİK

İNSAN KAYNAKLARI

Sahip olduğu vizyonu çalışanlarına verdiği yüksek değer ve iş-yaşam arasındaki dengeyi koruma prensibinden alır.

Termo Teknik İnsan Kaynakları Hizmet Alanları

• İş için aranan yeteneklere ve şirket vizyonuna uygun adayların işe alım sürecinin yönetilmesi
• Yeni işe giren çalışanların adaptasyon sürecini kolaylaştırmak için oryantasyon programlarının geliştirilmesi
• Çalışanların gelişimini destekleyen eğitim programlarının oluşturulması ve eğitim süreçlerinin yönetilmesi
• Performans değerlendirme ölçeklerinin oluşturulması ve yıllık yetenek gelişim raporlamalarının yapılması
• Şirket çalışanlarının her yönden gelişimini ve ilerleyişini destekleyen, farklı departmanları bir araya getiren sosyal kulüp faaliyetlerinin yürütülmesi

• Motivasyon ve memnuniyet konusundaki eksiklikleri tamamlayan anket çalışmalarının yapılması
• Adil standartlara uygun olarak çalışanlar için maaş ve prim güncellemelerinin yapılması
• Çalışanlar için etkinlik ve duyuruların yönetimi
• Terfi, tayin, transfer gibi çalışan için değişim noktasında önem taşıyan süreçler hakkında bilgilendirme yapmak
• Bordroloma hizmetini en etkin şekilde gerçekleştirmek

Termo Teknik’in Vazgeçilmez Değerleri
Güven

Karşılıklı güven ilkesi ile özel çözümler geliştiririz.
Performans ve kalitenin sürekli aynı standartta kalması için çalışırız.
Güven çalışanlarımız, müşterilerimiz ve kalan tüm paydaşlarımız için iş birliğimizin ilk adımıdır.

Şeffaflık

Tüm yasal kural ve prosedürleri takip ederiz.
Doğru, anlaşılabilir ve kolay analiz edilebilen raporlamalarda bulunuruz.
Şirket faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarımız için en net bilgilendirmeyi gerçekleştiririz.

Adillik

Tüm sözleşme adımlarını kararlılıkla takip ederiz.
Fikirlerimizi objektif gözlemler doğrultusunda değerlendirmeye alırız.
Sürdürülebilir bir dünya için eşitlikçi çözümler ile planlama yoluna gideriz.

Sorumluluk

Sorumluluk bilinciyle tüm aksiyonları hayata geçiririz.
Görev dağılımımızı yetkinliklerimiz doğrultusunda gerçekleştiririz.
Sorumluluk bilincimiz doğrultusunda daima artı değer katacak çözümlerin yollarını ararız.

Bize Katıl !
Menü